Текущи проекти

статия-02.07.2024г. – проект “Приспособяване на съществуващо работно място”

статия-15.05.2024г. – проект „Оборудване и обзавеждане в Резидентни услуги за лица с психични разстройства в град Рила”, финансиран от Фонд „Социална закрила“

статия– 01.11.2023г. – проект BG05SFPR002-2.003-0001-C01 „Бъдеще за децата” по процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата” на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проект BG05SFPR002-2.002-0154-C01  “Укрепване на общинския капацитет на община Ботевград”  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Бенефициент по проекта е Община Ботевград, като „Социални норми” ЕООД е ангажирана с провеждане на обучения и супервизия по проекта.

Проект BG05SFPR002-2.001-0157-C01 “Грижа в дома в община Ботевград” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Бенефициент по проекта е Община Ботевград, а „Социални норми” ЕООД е ангажирана с провеждане на обучения и супервизия на персонала.

Проект BG05SFPR002-2.001-0028-C01 “Грижа в дома в община Правец” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Бенефициент по проекта е Община Правец, а „Социални норми” ЕООД е ангажирана с провеждане на обучения и супервизия за персонала.