Социални услуги

подобряване достъпа до социални услуги, повишаване квалификацията на работещите
За нас

За нас

Социални норми ЕООД

„Социални норми” ЕООД  е регистрирана през 2011г. Профилът на фирмата е предоставяне на социални услуги и осъществяване на всякаква дейност, свързана с подобряване достъпа до социални услуги, повишаване квалификацията на работещите лица, оказване на супервизия, консултиране и подкрепа. В тази връзка фирмата има значителен опит не само като доставчик на услуги, но и като субект, който се стреми към усъвършенстване качеството на услугите, търсене на възможности за инвестиции в наличния ресурс /материален, човешки/.

Фирмата разполага с мултидисципленарен екип от професионалисти, всеки от които притежава значителен опит съответната област – социални дейности, икономика, право, психология, здравни специалисти и др.

Извън предоставянето на социални услуги, фирмата е изготвяла методологии, стратегии, анализи, оценки на потребностите, обучения в областта на социалните дейности и ЗБУТ.

Активно работим при предоставяне на супервизия за служители на социални услуги и грижи в дома, които се финансират от държавата като делегирани дейности или чрез проекти – Дневна грижа, Асистентска подкрепа, Механизъм Лична помощ, ЦСРИ, грижа в дома, патронажна грижа  и други.

Екип

Мултидисципленарен екип

Фирмата разполага с мултидисциплинарен екип от професионалисти, всеки от които притежава значителен опит съответната област – социални дейности, икономика, право, психология, здравни специалисти и др.

Извън предоставянето на социални услуги, фирмата е изготвяла методологии, стратегии, анализи, оценки на потребностите, обучения в областта на социалните дейности и ЗБУТ.

Социални услуги и грижи в дома

Държавно финансиране

 

Активно работим при предоставяне на супервизия за служители на социални услуги и грижи в дома, които се финансират от държавата като делегирани дейности или чрез проекти – Дневна грижа, Асистентска подкрепа, Механизъм Лична помощ, ЦСРИ, грижа в дома, патронажна грижа  и други.

Извън предоставянето на социални услуги, фирмата е изготвяла методологии, стратегии, анализи, оценки на потребностите, обучения в областта на социалните дейности и ЗБУТ.